เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

คลิปวีดีโอที่น่าสนใจ
“ รายการสงฆ์ไทยไกลโรค เชียงใหม่โมเดล ”

บทความวิชาการที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์

รวบรวม บทความวิชาการที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

วิทยากรบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564
2021-07-23 admin

รองศาสตราจาร์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี พร้อมด้วย อาจา...

อ่านต่อคลิก
ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดฝายหิน มช.
2021-07-09 admin

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเล...

อ่านต่อคลิก
ขอแสดงความยินดี ที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง คณบดีต่ออีกสมัย
2021-06-28 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี...

อ่านต่อคลิก
โปรแกรม CMU Healthy Break คำนวณปริมาณพลังงานและปริมาณ โซเดียม น้ำตาล และ ไขมัน จากอาหารว่างและเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค
2021-06-24 admin

โปรแกรม CMU Healthy Break เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยคณาจา...

อ่านต่อคลิก