เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อเรา

ที่อยู่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942504
แฟกซ์ : 665394252
E-mail สำหรับสมัครเรียน/สมัครงาน: phcmu.apply@cmu.ac.th
E-mail สำหรับติดต่อทั่วไป: publichealth.cmu@gmail.com

Social

Website : http://www.ph.cmu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/CMUMPH/

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน