โปรแกรมจองห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.

กรณีการประชุมของผู้บริหาร ให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญสำหรับผู้บริหารเป็นลำดับแรก

เพื่อความเรียบร้อยของการจองห้องประชุม ขอความกรุณาเว้นช่วงการใช้ห้องประชุม 30 นาที
ประเภทห้องประชุม : ห้องประชุม 1/1 | ห้องประชุม 1/2 | ห้องประชุม 1/3 | ห้องประชุม 1/4
สถานะจากผู้ดูแล : ทราบ |   ตรวจเช็คห้องประชุมหลังใช้งานแล้ว

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/neproadm/domains/cmsdm.net/public_html/Meetingroom/assets/functions/functions.php on line 171