ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ประเมินคุณค่าทางโภชนการของอาหารว่าง

โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food Safety: CMU) ระยะที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ประเมินคุณค่าทางโภชนการของอาหารว่าง จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการอาหารว่าง ลดหวาน มัน เค็ม สำหรับการประชุมและโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ???? https://cmsdm.net/CMUBREAK/ #PHCMU