ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก