สวัสดีปีใหม่ 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564