ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า"การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธาณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน" ร่วมฟังเสวนากับนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์และชมบูธนิทรรศการอีกมากมาย ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ และ Live Facebook : แพทย์ฉุกเฉิน 1669 #SECSI #PHCMU